“ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

คุณภัคจิรา วิถี
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๑ เป็นประธาน และ คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาพล.พัฒนา๑ และคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๓
ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

อ่านแล้ว261 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.