ร้อยเอ็ด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  

             วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ที่ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมกิจกรรม 

           นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์“ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ปี 2559 – 2568  ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่าน “โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา” โดยมีเป้าหมาย คือ อัตราการติดพยาธิใบไม้ตับลดลง ต่ำกว่าร้อยละ 1 ในปี พ.ศ.2568  ปลาปลอดเชื้อต่ำกว่าร้อยละ 1 และ การเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงหนึ่งในสามในปี พ.ศ. 2578 ผลการดำเนินงานปี2559-2562 พบว่าประชาชนติดพยาธิใบไม้ตับลดลงจากร้อยละ 17 เหลือเพียงร้อยละ 4.7 ในพื้นที่ดำเนินงาน 29 จังหวัด 

          กิจกรรมการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 13 –14 กรกฎาคม 2563  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10 แพทย์ พยาบาลนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำนวน  70  ราย

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว392 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.