เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล มอบข้าวกล่อง เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล มอบข้าวกล่อง
เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
ที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19
คุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหาร เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี และทีมงาน ส่งมอบข้าวกล่องให้แก่โรงพยาบาลตากสิน และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 และยังนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)
คุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหาร เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 ต้องทำงานอย่างหนักและเหน็ดเหนื่อยในการทำงาน ทางบริษัทฯ จึงได้นำข้าวกล่องมาให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจว่า “เราจะต่อสู้ไปด้วยกัน” เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นี้ไปให้ได้
ซึ่งบริษัทเคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี จะยังคงทำการแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคมต่อไป ตามคอนเซ็บของบริษัทฯ ที่ คุณปีเตอร์ แมคคาเทียร์ หนึ่งในผู้บริหาร ผู้อยู่เบื้องหลังหลักของบริษัทฯ ยึดถือว่า “เราจะทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก” เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับมือกับอีกหลายๆ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็น “โครงการข้าวเพื่อหมอ” เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งบริจาคอาหารกล่อง ไข่ไก่ ผลไม้ต่างๆ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ กว่าหลายร้อยพื้นที่ หลายหมื่นครัวเรือน

อ่านแล้ว174 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.