พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ “กองทัพบก ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

“กองทัพบก ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน”

พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
โดยมี
พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาค ๑

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
ในนาม
ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์

พันเอก กานต์นาท นิกรยานนท์
รองผบ.พล.ร.9
ร่วมคณะ

พันโท สายคำเที่ยง เนาวราช
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29
ให้การต้อนรับคณะ

พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์ฝึกศิลปาชีพบ้านบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี
ความรับผิดชอบโดย
กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่ 29
มีหน้าที่ ในการประสานงานกับทางกองงานศิลปาชีพสวนจิตรลดา ในเรื่องการเบิกวัสดุอาทิเส้นไหม เส้นฝ้ายและ แบบผ้าปัก เพื่อนำมาให้สมาชิกศูนย์
ศิลปาชีพในการผลิต
ชิ้นงาน
เปิดอาคารชุดประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านโป่งลึก- บางกลอย
ตำบลห้วยเพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อาคารที่พักของกำลังพลชุดประสานงาน
โครงการฯ
และเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกระ
เหรี่ยง พร้อม มอบสิ่งของถุงยังชีพพี่น้องชาวไทย เชื้อสายกระเหรี่ยงที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด- 19

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว417 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.