ผู้ว่าฯชัยภูมิ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการอำเภอภูเขียว…

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ผู้ว่าฯชัยภูมิ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการอำเภอภูเขียว…

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ…
นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โดยมอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งในโอกาสนี้ นายเทวพงศ์พันธ์
เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำภูเขียว ได้เข้าร่วมประชุมในโอกาสนี้ด้วย…

อ่านแล้ว243 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.