พ.อ.สุรเทพ​ หนูแก้ว​ รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน. จังหวัด​ ส.ข.สน.(ท.) ประธานในกิจกรรม ตามโครงการสานใจไทยหนึ่งเดียวสามัคคีปรองดอง ชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) ในการนี้ ได้พบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อ​ 6 ก.ค.63, 1330 พ.อ.สุรเทพ​ หนูแก้ว​ รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน. จังหวัด​ ส.ข.สน.(ท.) ประธานในกิจกรรม ตามโครงการสานใจไทยหนึ่งเดียวสามัคคีปรองดอง ชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) ในการนี้ ได้พบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ร่วมกับ ฉก.ตชด.43 , ฉก.เชิงรุก , โฆษกชาวบ้าน , ผู้นำท้องที่ รวมทั้งให้ความรู้การพัฒนาพื้นที่ของภาครัฐ โดยเฉพาะ”เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” หรืออุตสาหกรรมจะนะเมืองต้นแบบ, การดำรงชีวิตในการป้องกันโรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 , ช่วยกันควบคุมดูแลหมู่บ้านให้ ลด ละ เลิก ยาเสพติด ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พร้อมทั้ง มอบความปราถนาดีจาก พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ด้วยถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุน ให้กับผู้บอบบางและยากไร้ 35 ครัวเรือน โดยมี นายณัฐวุฒิ บาเห็ม ผญบ.หมู่ 3 ต.เกาะแลหนัง ให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ณ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ต.ปากบาง อ.เทพา จว.สงขลา

อ่านแล้ว135 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.