“ สุขเถิดประชา ทหารกล้าจะคุ้มภัยเพื่อราษฎร์ และ แดนไทยจะคงอยู่คู่ช้่วฟ้าดิน “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ สุขเถิดประชา ทหารกล้าจะคุ้มภัยเพื่อราษฎร์ และ แดนไทยจะคงอยู่คู่ช้่วฟ้าดิน “

          กองกำลังสุรสีห์

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์ ตลอดเวลาผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ต้องประสบปัญหามากมายแต่ใจสู้ในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ เดินทางทุกแห่งหน ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม

หุบเขา ป่าลึก ลำห้วย
ประสบอุบัติเหตุ
และได้พบปะพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทุกภูมิภาคของประเทศไทย

      .. ช่วงปี 2563 

ทีมงานเดินทางไปผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน บริเวณชายแดน
ของประเทศไทย ทำให้รู้สึกความประทับใจพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนและพี่ทหารทุกท่านที่ปฎิบัติหน้าที่ตามชายแดน ปกป้องอธิปไตยของชาติไทย
พี่น้องประชาชนที่อาศัยตามชายแดน
ได้มอบความรักและความอบอุ่นให้แก่ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกครั้งเวลาทีมงานรายการลงพื้นที่ในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานเดินทางเข้าไปถ่ายทำที่บ้าน พุระกำ
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ถนนหนทางทุรกันดารติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ชายแดนภาคตะวันตก พร้อมเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรสีห์ ทำให้ทีมงานเจอน้องคนหนึ่งที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ต้องใช้รถวิลแชร์ในการเดินทางไปตามที่ต่างๆ ในบ้านพุระกำ ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ชายแดนภาคตะวันตก เส้นทางลำบากทุรกันดาร
ถนนลูกรังสีแดง ทำให้เราคิดว่า คนเราทุกคนต้องมีชีวิตสู้ต่อไปอย่าท้อเด็ดขาด ถึงแม้คนเราจะพบกับสิ่งที่มีปัญหามากมาย น้องชายคนนี้ สู้กับชีวิตอย่างมาก และการเดินทางมาผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ณ บ้านพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ครั้งนี้

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องด้วยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และลงพื้นที่เยี่ยมเยือนหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรสีห์ที่ปฎิบัติหน้าที่ตามชายแดน และ เยี่ยมเยือนถามไถ่ทุกข์สุขพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนภาคตะวันตก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 ทีมงานรายการทุกคนขอปฎิญานตนขอสู้ต่อไปไม่ท้อถอย.... เพื่อผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกหลังคาเรือน อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเที่ยงตรง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

“ คืนคุณต้องมีคำว่าให้แผ่นดิน “

“ คืนคุณให้แผ่นดิน “

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว276 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.