สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 แจกหน้ากากผ้าให้นักเรียนในสังกัดทุกคนเพื่อป้องกันโรคโควิด19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

         สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 แจกหน้ากากผ้าให้นักเรียนในสังกัดทุกคนเพื่อป้องกันโรคโควิด19

              ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 นายสุภาพ  วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  เปิดเผยว่า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 230 โรงเรียน มีนักเรียนในสังกัด จำนวน 27,053 คน แยกเป็นระดับก่อนประถม จำนวน 5,313 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 18,710 คน และระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 3,030 คน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องสวมหน้ากาก (Mask) ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้จัดหาหน้ากากผ้าแจกนักเรียน จำนวน 27,053  ชิ้น ข้อดีของหน้ากากผ้า สามารถใช้ได้หลายครั้ง โดยการซักให้สะอาดทุกวัน  หน้ากากผ้าทางเลือกของคนไม่ป่วย ช่วยลดปริมาณขยะ และประหยัดเงิน

              นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวอีกว่า จากการประเมินความพร้อม และการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษา ปรากฏว่าสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ปกติ จำนวน 228 โรงเรียน และจัดการเรียนแบบผสมผสานสำหรับโรงเรียนใหญ่พิเศษ จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด และได้กำชับให้ทุกสถานศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียนอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย คัดกรอง (Screening) ผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากาก(Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา  การล้างมือ (Hand Washing) โดยล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น  เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงการเว้นระยะห่างของสถานที่  การทำความสะอาด (Cleaning)เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณต่างๆ โดยเช็ดความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้าห้องเรียน ช่วงพักเทียงและหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน  และลดแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น หรือเหลื่อมเวลาทำกิจกรรม และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด

            การจัดหน้ากากอนามัยในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201,450 บาท เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ และความห่วงใยสุขภาพนักเรียน อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงวิกฤติจากโรคโควิด 19 ในช่วงเปิดเทอมใหม่ด้วย 

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว366 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.