คณะกรรมาธิการวิสามัญการบริหารจัดการน้ำ ผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชี ยัง และแก้มลิงวังอีผุย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

         คณะกรรมาธิการวิสามัญการบริหารจัดการน้ำ ผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชี ยัง และแก้มลิงวังอีผุย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

              นายศักดา คงเพชร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นางผ่องศรี แซ่จึง รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ นายเลิศบุศย์  กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ชี้แจงและรับฟังการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม  ณ  อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

           ทั้งนี้ การศึกษาดูงานประกอบด้วย  การดูงานโครงการเกษตรปลอดสารพิษ ที่บ้านป่ายาง ต.หนองผือ อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ดูงานอ่างเก็บน้ำวังอีผุย ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภอเมืองสรวงฯ นายสัมฤทธิ์ วงศ์จำปา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหิน ตำบลหนองผือ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ ร่วมรับฟังและร่วมเสนอข้อมูลในการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำยัง และแหล่งน้ำแก้มลิงวังอีผุย ต.หนองหิน ในพื้นที่อำเภอเมืองสรวง

      นายศักดา คงเพชร ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เปิดเผยว่า การศึกษาครั้งนี้ เพื่อดูแนวทางการนำน้ำจากนอกประเทศ นำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผ่านลุ่มน้ำ น้ำห้วยแอ่ง ห้วยใส้ไก่ ห้วยกุดแดง ลุ่มน้ำเตา พลับพลา น้ำเสียว นำน้ำเข้าพื้นที่ ทั้งอาศัยการสูบน้ำมายังแหล่งเก็บน้ำ แล้วส่งทางห้วยใส้ไก่อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก โดยที่วังอีผุย มีความจุ กว่า 5 ล้านลบ.เมตร เป็นแก้มลิงรับน้ำจากห้วยแอ่ง ห้วยกุดแดง ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 125 เมตรแล้วส่งน้ำทางแรงโน้มถ่วงของโลกเข้าพื้นที่การเกษตรของทุ่งกุลาร้องให้ ของอ.เมืองสรวง อ.สุวรรณภูมิ เพื่อให้มีน้ำและทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ปลูกข้าวหอมลิอินทรีย์ เพื่อบริโภคและการส่งออก นำรายได้เข้าสูประเทศ คาดว่าปีหน้าจะเริ่มดำเนินการเป็นระบบ ทั้งทิศทางการนำน้ำเข้ามา แล้วส่งไปยังพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในที่ทำการเกษตร 57.7 ล้านไร่ มีพื้นที่ชลประทาน 33.5 ล้านไร่ คลองส่งน้ำยาวถึง ประมาณ 2 พันกิโลเมตร เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีป้องกันน้ำท่วมอีกด้วย 

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว244 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.