ร้อยเอ็ด รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

          ร้อยเอ็ด รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

               เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นาย กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ระหว่างการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563  ที่ โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 นายศิริ ธนะมูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา คณะครู ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

             นาย กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า มาตรการสำคัญของทางโรงเรียนทุกแห่ง มีทั้งหมด 44 ข้อ ซึ่งจะเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่าโรงเรียนมีความปลอดภัย และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของ Social Distancing การเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมที่ไม่ให้เด็กถูกต้องตัวกันเช่น กีฬาที่เป็นทีม เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น ต้องงดก่อน แต่เด็กก็ต้องสามารถเรียนรู้ในการปฏิบัติเบสิก ทั้งหมดได้  รวมถึงการใช้ห้องประชุม ห้องสมุด โรงอาหาร ต้องมีการผัดเวลาการเข้าไปใช้ โดยไม่ให้มีการแออัด รวมถึงมาตรการอื่นที่มีการป้องกัน เช่นการตรวจคัดกรองการวัดอุณหภูมิ การใส่แมส หรือหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เพื่อเพื่อความมั่นใจว่าโรงเรียนมีมาตรการที่เคร่งครัด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข อย่างเข้มข้นและจริงจัง

       นอกจากนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังกล่าวให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ และการเอาใจใส่ในการดูแลนักเรียนทุกๆคน  อีกด้วย

///////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ รายงาน

อ่านแล้ว548 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.