คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วุฒิสภา ดูงานบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วุฒิสภา ดูงานบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมตลาดน้ำประชารัฐ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุรชาติ กันนิ่ม ผู้ทรงคุณาวุฒิ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานกรรมาธิการ ฯ พร้อมคณะกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินการคลัง วุฒิสภา โดยนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้บรรยายสรุปถึงการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การดำเนินการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน การดำเนินการตามแผนบูรณาการ เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็ง ของชุมชนเมือง การดำเนินการตามโครงการที่สำคัญ ของรัฐบาล ตามแนวประชารัฐ และการให้การสนับสนุนการดำเนินการ กองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของชุมชนเมือง ทั้งนี้นายรักษ์พงษ์​ เซ่งเจริญ ผอ.อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ ได้กล่าวถึงการขยายโอกาสการการกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอีกด้วย (ธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์ รายงาน)

อ่านแล้ว186 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.