การปฎิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

การปฎิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑

พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑

“ ด้านความมั่นคงทางสังคม
การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ”

มุ่งเน้นด้านการป้องกันโดยได้จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายด้วยการอบรมมวลชนกอ.รมน.ภาค ๑ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึก คือ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบแจ้งเตือนสิ่งบอกเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือสถานการณ์รูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้น จัดตั้งเครือข่ายระวังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละจังหวัด
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิมพ์หนังสือคู่มือคำแนะนำเบื้องต้นการป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมแจกจ่ายหนังสือคู่มือคำแนะนำเบื้องต้น การป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญกรุงเทพมหานคร

พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง
รอง ผอ.รมน.กทม.

คำแนะนำเบื้องต้น “ การป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ “ เล่มนี้

จะเป็นเครื่องมือที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่จะเกิดขึ้นให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติได้จริงเมื่อเกิดสถานการณ์ต่อไป

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว269 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.