เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน

การปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ 

ลงพื้นที่ปฎิบัติงานตลาดมิตรภาพชายแดนไทย – กัมพูชา”

พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ
ผบ. กกล. บูรพา

พันเอก ชาลี ไกรอาบ
รอง ผอ. รมน. จังหวัดสระแก้ว

พันเอก เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ
ผบ.ชค. ทพ. ๑๒

พันโท จักร วาทกิจ
หน. ฝกร. กกล. บูรพา

ลงตรวจพื้นที่ตลาดมิตรภาพชายแดนไทย – กัมพูชา
ของการปฎิบัติงาน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยปฎิบัติในพื้นที่ สกัดกั้นขบวนการ
ค้าผิดกฎหมาย
หรือการละเมิดลิขสิทธิ์
ระหว่างการปฎิบัติงาน
ลงพื้นได้มองเห็นธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
บริเวณหน้าป้ายมิตรภาพชายแดน
ไทย – กัมพูชา ชำรุดเนื่องจากสภาวะลมฟ้าอากาศ ได้ทำการเปลี่ยน ธงชาติ ธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
เปลี่ยนใหม่ทุกผืนอย่างทันทีทันใด ไม่รอช้า

  เพื่อชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน 

“ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว354 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.