ร้อยเอ็ด….สพม.เขต 27 พร้อมรับ เปิดเทอมใหม่แบบ New Normal ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

             ร้อยเอ็ด….สพม.เขต 27 พร้อมรับ เปิดเทอมใหม่แบบ New Normal ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

                เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27  นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเทอมใหม่ของนักเรียน ของสถานศึกษา สังกัด สพม.27 จำนวน 60 โรงเรียน ที่ นักเรียนต้องรับเปิดเทอมใหม่แบบ New Normal ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม

           นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมใหม่ของนักเรียนจากการรายงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ สพม.27 นี้ ทั้ง 60 โรงเรียน พบว่า มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 55 แห่ง และอีก จำนวน 5 แห่ง จะต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ทางโรงเรียนมีความพร้อมสามารถเปิดรับปีการศึกษาใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้เช่นเดียวกัน

            นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กล่าวอีกว่า รูปแบบวิถีชีวิตในการรับเปิดเทอมใหม่ของนักเรียนในเทอมใหม่นี้ นักเรียนต้องได้รับการเรียนรู้ชีวิตใหม่ ที่เรียกว่า แบบ New Normal ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ ซึ่งการใช้ชีวิตแบบใหม่แบบนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้นักเรียน และทุกคน ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจาก ครู ผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ให้ความรู้อย่างใกล้ชิด รวมถึงการรถโดยสาร รับ-ส่ง นักเรียน ตามหลักมาตรการความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ของจังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย

//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ รายงาน

อ่านแล้ว1397 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.