โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
 ข่าวประชาสัมพันธ์

    คลิป.. 19 นาที

โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี. อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด19
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้เข้ามาทำงาน และฝึกอบรมเรียนรู้ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไปให้ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
มีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน
อย่าพลาดติดตามชม
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
เวลา 13.40 -14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว868 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.