เปิดตัวเป็นครั้งแรกของ “ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับพยาธิใบไม้ตับ” ก้าวแรกที่แค่หยดปัสสาวะก็ทราบผลตรวจได้ทันที

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เปิดตัวเป็นครั้งแรกของ “ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับพยาธิใบไม้ตับ” ก้าวแรกที่แค่หยดปัสสาวะก็ทราบผลตรวจได้ทันที
มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมสนับสนุนและแสดงความยินดีกับ กิจกรรมการเปิดตัวเป็นครั้งแรกของ “ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับพยาธิใบไม้ตับ (Rapid Diagnostic Test for Opisthorchiasis)” ที่ผลิตโดยโครงการการผลิตชุดตรวจปัสสาวะ สำเร็จรูปสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ที่ดำเนินการโดย ศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวรและคณะ ภายใต้แหล่งทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย อสม. และประชาชนในพื้นที่
ศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของมูลนิธิฯ ที่ได้เข้าร่วมรณรงค์ต่อสู้ให้ประชาชนในภาคอีสานปลอดจากพยาธิใบไม้ตับอันเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยวันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่คณะวิจัยสามารถพัฒนาชุดตรวจการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมใช้ตรวจได้ในชุมชนที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างปัสสาวะมาตรวจที่โรงพยาบาล
อีกทั้งยังตรวจการติดเชื้อได้แม่นยำกว่าการตรวจไข่พยาธิในอุจจาระ ดังนั้นวันนี้จึงเป็นก้าวแรกของการทดลองที่ผู้ถูกตรวจไม่ต้องเสียเวลารอ เพราะจะทราบผลในทันทีที่หยดตัวอย่างปัสสาวะลงบนแผ่นแถบสีที่โครงการนี้ผลิต ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อได้รับยาถ่ายพยาธิเพื่อรักษาโรคอย่างทันการณ์ในวันนั้นเลย โครงการนี้พร้อมจะขยายวงการตรวจให้กว้างขวางในชุมชนที่อยู่ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับในอนาคตอันใกล้นี้

อ่านแล้ว373 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.