พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค ๑ ประธานพิธีเปิดงาน กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
เวลา 13.40 – 14.00 น.

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 จังหวัดราชบุรี จัดงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค ๑ ประธานพิธีเปิดงาน กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี. อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย
จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์” และได้ทำพิธีเพาะพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พร้อมปล่อยปลาลงบ่อน้ำในฟาร์ม 15,000 ตัว
และปล่อยลงแม่น้ำภาชี 100,000 ตัว พร้อมปลูกต้นไม้ ต้นรวงผึ้ง 10 ต้น ต้นอินทนิล 599 ต้น ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และร่วมกันปลูกข้าวด้วยวิธีโยน และดำนา
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบ่อหวี มีพื้นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 30 ไร่ มีการปรับพื้นที่เป็นโคก หนอง
นา การทดสอบระบบไหลเวียนของน้ำภายในแปลงการปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกผักเศรษฐกิจ รวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่
แพะ และหมูหลุม อีกทั้งเป็นพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อส่งเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นยาเม็ด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 50 คน เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ประมวลภาพและบรรยากาศมาฝากผู้ชมทางบ้านออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว323 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.