รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นำเสนอเกี่ยวกับ โครงการ “ หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
นำเสนอเกี่ยวกับ
โครงการ “ หน่วยทหารจ่ายตลาด
ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ “
ของกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตามนโยบายของ
กองทัพบก
กองทัพภาคที่๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่สูทกรรมพร้อมยานพาหนะของหน่วย
ไปรับซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าและเกษตรกรในพื้นที่โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ได้ดำเนินการจัดซื้อปลาทับทิมจากกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง จัดซื้อพืชผักสวนครัว และผลไม้ตามฤดูกาล จากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วย
จากการดำเนินตามโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี
พร้อม รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่าน
พันโท วรพันธ์ ทรัพย์ยั่งยืนกุล
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พูดคุยเกี่ยวกับโครงการ “หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ “เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
เวลา 13.40- 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว370 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.