ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม วันดื่มนมโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กนมโลกประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ข้าราชการพนักงาน จากสำนักวานปศุสัตว์จังหวัด และอำเภอ ร่วมกับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม ร่วมกันจัดกิจกรรม นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ fao ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมบริโภคนม โดยกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจัดกิจกรรมในวันดื่มนมโลกเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีในปี 2563 กรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนมพร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านคุณประโยชน์และโภชนาการของนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความมั่นคงทางด้านอาชีพและส่งเสริมให้คนไทยบริโภคนมเพิ่มขึ้นจากเดิม 18 ลิตรต่อคนต่อปีเป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปีภายในปี 2569 เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ภายใต้คำขวัญ สร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู

นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงดำเนินกิจกรรมตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคมไม่มุ่งเน้นคนรวมตัวกันจำนวนมาก และจำกัดเวลาในการดำเนินกิจกรรมโดยใช้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อโซเชียลต่างๆแทน

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ รายงาน

อ่านแล้ว523 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.