“ ลุยทุกพื้น.. เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ ลุยทุกพื้น.. เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน “

Army Delivery
ลำบากสักเพียงไหน
ทหารอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน

2 พิธีกร รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้เดินทางมาบันทึกเทปอยู่ที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ ๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน

 กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่บรรเทาสาธารณภัย ๕ อำเภอ ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อำเภอเกาะจันทร์, อำเภอพนัสนิคม, อำเภอบ่อทอง, อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ้านบึง โดยประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีการจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชนโดยรถครัวสนามของหน่วยรวมถึงการให้บริการในรูปแบบของ Army Delivery  เพื่อพี่น้องประชาชน ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่าน
พลตรี ชาติชาย น้าวแสง
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
และ
พันเอก ปกรณ์ พงษ์ไสว
ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๑ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

ลำบากสักเพียงไหน ทหารไทยก็ไปถึง
มาชมภาพและบรรยากาศในรายการคืนคุณให้แผ่นดินวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว315 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.