พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 พัน.112 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 0830 พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 พัน.112 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาคลองสามเสน โดยการจัดเก็บขยะในลำคลอง กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณ 2 ฝั่งคลองโดยมี พล.ท.ธรรมนูญ วิถี มทภ.1 เป็นประธานฯ
สามารถลดปัญหาขยะ และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ทัศนียภาพบริเวณริมคลองมีความสวยงาม
CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว231 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.