นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ สทบ ร่วมงานแถลงข่าว ปั้น ปรุง เปลี่ยน ธุรกิจชุมชน กสอ. “คิด” กทบ. “ช่วย” เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้ (29 พ.ค.63) นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ สทบ ร่วมงานแถลงข่าว ปั้น ปรุง เปลี่ยน ธุรกิจชุมชน กสอ. “คิด” กทบ. “ช่วย” เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ โครงการ กสอ. คิด กทบ. ช่วย ธุรกิจชุมชน เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง กทบ.และ กสอ. ที่ร่วมกันทำให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนธุรกิจในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้เพิ่มศักยภาพพร้อมพัฒนาเติบโตเป็นผู้ประกอบการชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพ การผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนพัฒนาช่องทาง การจัดจำหน่ายในการค้าขายบนตลาดออนไลน์ และต่อยอดการพัฒนาสินค้าที่สามารถเชื่อมโยงขยายไปทั่วประเทศเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

อ่านแล้ว527 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.