ร้อยเอ็ด…พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จับมือห้างฯ ท้องถิ่น ลดราคาสินค้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

        ร้อยเอ็ด…พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จับมือห้างฯ ท้องถิ่น ลดราคาสินค้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019

             เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวทัสนี ประภาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ห้างค้าส่ง ค้าปลีก ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภค ที่ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19

               นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัด”โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน”เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (Covid-19) ลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 5-70% จำนวน 72 รายการ แบ่งเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย 1.)หมวดอาหารเครื่องดื่ม 2.)หมวดข้าวสาร 3.)หมวดอาหารปรุงสำเร็จรูปแช่แห้ง 4.)หมวดซอสปรุงรส 5.)หมวดของใช้ประจำวัน 6.)หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย 7.)หมวดผลิตภัณฑ์ซักล้าง โดยห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วย  ห้างร้อยเอ็ดพลาซ่า อ.เมืองร้อยเอ็ด  ห้างร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ท อ.เมืองร้อยเอ็ด  ห้างเดอะไฮมาร์เก็ต อ.เมืองร้อยเอ็ดห้างสมศักดิ์โฮลล์เซลล์ อ.เมืองร้อยเอ็ด   ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซนเตอร์ สาขา อ.ปทุมรัตน์ อ.จตุรพักตรพิมานและ อ.ศรีสมเด็จ   ห้างแคทวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา อ.โพนทอง อ.สุวรรณภูมิ อ.เกษตรวิสัย อ.เสลภูมิ อ.โพธิ์ชัย

          ทั้งนี้ ทุกห้างฯ จะลดราคาช่วยประชาชนตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว470 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.