รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก … วันศุกร์นี้

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก … วันศุกร์นี้

“ การขุดลอกคูระบายน้ำเลียบถนนวิภาวดีรังสิตและคลองสาขาเชื่อมคลองเปรมประชากร “
วันที่ ๒๑ พค.- ๒ มิย. ๒๕๖๓ ( ๑๓ วัน )

เนื่องด้วยวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี​

และ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต จากบริเวณดินแดงไปจนถึงสนามบินดอนเมือง

พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค๑
และ ประธานคณะทำงานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ตรวจการพัฒนาคูระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ขาออกบริเวณสโมสรกองทัพบก คลองบางซื่อ สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง ซอยวิภาวดี๑๒ – ๑๔ เขตพญาไท และเขตดินแดงเพื่อเร่งลอกคูคลอง เปิดทางน้ำ เก็บขยะ และ กำจัดวัชพืชรองรับการระบายน้ำฝน

พร้อมด้วย
พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อยที่ ๑

พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี
รองแม่ทัพภาค๑

พล.ต.มนัส จันดี
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑

พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน
ผู้บัญชาการกองพลที่๑ รักษาพระองค์

พันเอก อัมพุช พัฒน์ทองผู้บังกองพันทหารช่างที่หนึ่งร้อยสิบสอง กรมทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์

พันเอก อาทิตย์ ดีประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์

โดยมีทหารจิตอาสาพระราชทานฯ จาก
-กองบัญชาการกองพลที่ ๑รักษาพระองค์

-กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์

-กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์

-กองพันทหารม้าที่ ๔ กองพลที่๑ รักษาพระองค์

-กองพันทหารช่างที่ ๑๑๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

-กองร้อยกองบังคับการ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

-กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่๑

-กองพลาธิการที่๑

-กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

-กองบังคับการตำรวจนครบาล๑

-กองบังคับการตำรวจจราจร

  • สถานีตำรวจนครบาลพญาไท กองบังคับการตำรวจนครบาล

-การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

-สำนักงานเขตพญาไท

-สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

รวมกำลังพลจิตอาสาจำนวน ๓๔๔ นาย ร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ( ROYAL THAI VOLUNTEERS )
“ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “
Doing Good Deeds For Country Prople

อย่าพลาดติดตามชมการประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน

CR.. ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว328 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.