ร้อยเอ็ด…ชลประทานร้อยเอ็ด ทุ่มงบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง 85 ล้าน บาท สร้างฝายพับได้รองรับน้ำเพื่อการเกษตรระยะยาว

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

        ร้อยเอ็ด…ชลประทานร้อยเอ็ด ทุ่มงบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง 85 ล้าน บาท สร้างฝายพับได้รองรับน้ำเพื่อการเกษตรระยะยาว

              เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการชลประทานร้อยเอ็ด นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง บ้านหนองแสง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมกล่าวว่า อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ 12  แห่ง ปริมาณน้ำเฉลี่ยคงเหลืออยู่ที่ 18 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เหลือคือการใช้น้ำจากลำน้ำชี ซึ่งยังคงเพียงพอต่อการเพาะปลูกและการบริโภค สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งแห่งนี้  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 2,600 ไร่ ความจุน้ำ 22.29 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ไม่มีการใช้น้ำแล้วปริมาณน้ำคงเหลือ ประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ชาวตำบลโพธิ์สัย และอีก 4 ตำบลในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และบางหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคาม  ในขณะนี้ปริมาณน้ำคงเหลือ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่มีการใช้นำเพื่อการเกษตร ขณะนี้ใช้ได้เพียงเลี้ยงสัตว์ และหาปลาเป็นอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ในช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูการทำนาปีนี้ปี 2563 นี้อย่างเป็นทางการตามประกาศของทางราชการ ให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลักในการทำนาปี  แต่อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งยังต้องรอปริมาณน้ำฝนจากท้องฟ้าลงมาเติมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจะได้กักเก็บน้ำไว้ในการทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกร หลังการทำนาปี ในบริเวณพื้นที่โดยรอบ กว่า 20,000 ไร่ ในทุกๆปี ทั้งการทำนาปรังและการปลูกพืชระยะสั้น โดยเฉพาะข้าวโพด ที่สามารถสร้างให้แก่พี่น้องเกษตรได้เร็วมาก 

          นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการชลประทานร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า ในปี 2564 นี้ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งคือโครงการสร้างทำฝายแบบพับได้ เพื่อเพิ่มความจุของปริมาณน้ำอีก 5.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้กว่า 85 ล้าน บาท ควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่มากขึ้น ก็หวังเป็นอย่างว่า พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่ใช้น้ำ จะมีปริมาณน้ำเพียงพอ ในการทำการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกร สู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในอนาคต

//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ รายงาน

อ่านแล้ว365 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.