ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

“ เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศวันศุกร์นี้ ….ผืนป่าภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ท่ามกลางแสงแดด เม็ดฝนโปรยปราย … หยดน้ำตาไหลรินจากพี่น้องประชาขน “

ศิริพร จงศิริ. ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน จังหวัดชลบุรี

  โครงการ Army Delivery  กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถีแม่ทัพภาคที่ ๑ 

ที่หน่วยขึ้นตรงโดย
กองบัญชาการช่วย
รบที่ ๑ และ กองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๑
จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายของกองทัพบก กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ รับผิดชอบ พื้นที่บรรเทาสาธารณภัย ๕ อำเภอ ในจังหวัดชลบุรี
ได้แก่ อำเภอเกาะจันทร์
อำเภอพนัสนิคม , อำเภอบ่อทอง , อำเภอหนองใหญ่ และ อำเภอบ้านบึง
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ พลตรี ชาติชาย น้าวแสง
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

            และ

พันเอก ปกรณ์ พงษ์ไสว
ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๑ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

โครงการ Army Delivery
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19 ตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพ ดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว มีประชาชนส่วนหนึ่งอยู่ในภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหารของใช้จำเป็นและยารักษาโรค และในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สะท้อนการปฏิบัติภาระกิจ โครงการ Army Delivery 

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

อ่านแล้ว630 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.