วันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด ไถ่ถอนเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จากโรงรับจำนำ 4 โรง มูลค่ากว่า 1.5 แสน บาท

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้ประกอบการโรงรับจำนำ และประชาชนเข้าร่วมการไถ่ถอนทรัพย์จำนำ ซึ่งเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงรับจำนำกิโลศูนย์ โรงรับจำนำสยามร้อยเอ็ด โรงรับจำนำราชการดำเนิน และสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก และประชาชนที่ได้รับผลกระทบบางส่วนได้นำเอาเครื่องมือประกอบอาชีพมาจำนำไว้ ที่ โรงรับจำนำ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ จังหวัดร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้ประสานกับผู้ประกอบการโรงรับจำนำ และผู้ประสงค์จะสนับสนุนให้การช่วยเหลือในการไถ่ถอนทรัพย์ เครื่องมือประกอบอาชีพ ประเภท เครื่องมือก่อสร้างต่างๆ อาทิ สว่านไฟฟ้า เครื่องเจีย ประแจ เครื่องตัดเหล็กเป็นต้น ที่ใช้ในการประกอบอาชีพของราษฎร และได้รับการตอบรับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยโรงรับจำนำและผู้มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คณะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 ที่ได้มอบเงินช่วยเหลือในการไถ่ถอนทรัพย์จำนำ ซึ่งการไถ่ถอนทรัพย์จำนำในครั้งนี้ รวมจำนวน 116 ราย เป็นเงิน จำนวน 145,151 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาท) ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจแก่ประชาชน รวมทั้งได้มอบข้าวสารและอาหารให้กับประชาชนที่มารับการไถ่ถอนทรัพย์จำนำ และในส่วนของโรงรับจำนำในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นผู้แทนในการไถ่ถอนฯ ให้ประชาชนไปพร้อมในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว394 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.