โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑

พร้อมคณะ

พันเอก มนิต ศิริรัตนากูล รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
หัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ ภาค๑

พันเอก สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ ๑

พันเอก กิตติ คงหอม ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑รักษาพระองค์

พันเอก วีรพจน์ สุภธีระ รองผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

พันเอก อัมพุช พัฒน์ทอง ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๑๑๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

พันเอก นพดล รวีวรรณ ผู้บังคับหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่๑๓

พันเอก ชาตรี สีผึ้ง รองผู้บังคับการ กรมทหารช่างที่ ๒๑

อบจ.ราชบุรี
นายสยุ่ม สุขเกษม
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

แขวงทางหลวงราชบุรี
นายอัศนีย์ สุภานัย
ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี
นายสรรเสริญ ชาติดี
หน.หมวดทางหลวงสวนผึ้ง

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่มีงานทำและพากันเดินทางกลับบ้าน

สำหรับโครงการฯ
ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน
ภาค ๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค๑
จึงมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลพัฒนาที่๑ เข้ามารับผิดชอบในการวางแผนและประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาช่วยเหลือและขับเคลื่อนโครงการในรูปแบบจิตอาสาโดยในระยะที่๑ จะเป็นการปรับโครงสร้างด้วยการขุดบ่อน้ำและปรับพื้นที่เป็นแปลงเกษตรรวมทั้งการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์จะต้องใช้เครื่องมือช่างเป็นจำนวนมากซึ่งจากการประสานงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากท่านเจ้ากรมกรมการทหารช่าง, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ , แขวงการทางราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

อย่าพลาดติดชมภาพและบรรยากาศออกอากาศวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว526 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.