ตู้ปันสุข พร้อมของอุปโภค บริโภคไปตั้งแบ่งปันสุข ณ ชุมชนบางบริบูรณ์ ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อ 10 พ.ค.63, ร.2 รอ. นำตู้ปันสุข พร้อมของอุปโภค บริโภคไปตั้งแบ่งปันสุข ณ ชุมชนบางบริบูรณ์ ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดสิ่งของอุปโภค บริโภคนำไปใช้(แต่พอดี) และให้ผู้ที่พอมีนำสิ่งของมาใส่ปันสุขให้ผู้อื่น ในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายตลาดฯ ได้ทราบ เพื่อร่วมแบ่งปันสุข สามารถนำสิ่งของมาใส่ไว้ในตู้ปันสุขนี้ได้ สำหรับผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนก็สามารถนำสิ่งของไปใช้ได้ ซึ่งต่อมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และร่วมมาปันสุข โดยประชาชาได้ขอบคุณที่ทหารไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยาก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านแล้ว366 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.