โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิป... 19 นาที

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด -19
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมี
ความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
การดำเนินงาน”โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด -19 “
รูปแบบการดำเนินโครงการฯ ใช้รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่
โคก หนอง นา โมเดล

รูปแบบการดำเนินโครงการฯ ใช้รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่
โคก หนอง นา โมเดล
โดยดำเนินโครงการ
โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ ๑
ศุนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน
ภาค ๑ จำนวน ๓ ฟาร์ม
ใน ๓ จังหวัด ดังนี้

 1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
  พระราชดำริ
  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  หนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน
  จังหวัดสิงห์บุรี
 2. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  บ้านยางกลาง ตำบล
  สีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 3. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น.
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
  คุณสุรีย์พร ดวงทอง
  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว965 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.