ร้อยเอ็ด…. ผวจ. ตรวจติดตามกิจการตลาดสดแม่ประยูร และตลาดรักความซื่อ อำเภอจังหาร หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนให้ 6 กลุ่มสถานประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

         ร้อยเอ็ด…. ผวจ. ตรวจติดตามกิจการตลาดสดแม่ประยูร และตลาดรักความซื่อ อำเภอจังหาร หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนให้ 6 กลุ่มสถานประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้

            วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร และคณะลงพื้นที่ตลาดสดแม่ประยูร และตลาดรักความซื่อ อำเภอจังหาร เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการประกอบกิจการหลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนให้ 6 กลุ่มสถานประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้ 

                 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้พบปะกับพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสด พร้อมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก้ผู้ประกอบการได้ตระหนักในมาตรการผ่อนปรน ต้องเข้มงวดเรื่องการป้องกันกาแพร่กระจายเชื้อทั้งจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ส่วนประชาชนจะต้องไม่ผ่อนคลายมาตรการสุขอนามัยส่วนตัวที่ได้ปฏิบัติเป็นอย่างดีมาตลอด ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือให้สะอาด และการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) 

              นอกจากนี้ เมื่อตลาดสดและตลาดนัด  เปิดบริการอีกครั้งตามปกติในทุกพื้นที่ จะต้องยึดตามเกณฑ์สุขอนามัยและให้เป็นไปตามการควบคุมของหน่วยงานที่กำกับดูแลในแต่ละพื้นที่ และจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เน้นการเว้นระยะห่างของแผงค้าอย่างน้อย 1เมตร มีการวัดไข้คัดกรองผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ จัดทางเข้าออกทางเดียว การทำความสะอาดตลาด แผงค้า ห้องน้ำ อย่างต่อเนื่อง

/////////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

อ่านแล้ว487 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.