พระครูฯ จูงมือคณะศิษย์ บุกบ้านคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง นำข้าวสารอาหารแห้งมอบให้ถึงเตียงนอน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


3 พ.ค63 พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ) อ.เมือง จ.ราชบุรี นำคณะศิษย์ยานุศิษย์เดินเคาะประตูบ้านผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการ นำข้าวสารอาหารแห้งมอบให้ถึงที่
ตามที่วัดศิริเจริญหม้อ (วัดโคกหม้อ) โดยพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาส ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากไวรัสโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่ส่งมีความห่วงใยประชาชนในช่วงเกิดวิกฤต โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางของความช่วยเหลือ ซึ่งทางวัดได้สนองพระดำริของพระองค์ท่านมาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 ด้วยการจัดหาเวชภัณฑ์ราคาถูกสินค้าอุปโภคบริโภคจัดจำหน่ายให้กับประชาชนตลอดจนการจัดทำอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี และทำการเปิดโรงทานจัดอาหารและเครื่องดื่มสงเคราะห์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นมาโดยจัดทำอาหาร ข้าวกล่องวันละ 750 ถึง 800 กล่องเป็นประจำทุกวันแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปรวมทั้งนำส่งถึงผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลในการนำส่งอาหารต่างๆเหล่านี้ถึงคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน
และทำการปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ความเดือดร้อนเริ่มคลี่คลายลง และในวันดังกล่าว คณะทำงาน ได้นำข้าวสารและอาหารแห้งมอบให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน 200 ชุดไปแล้วนั้น
ทั้งนี้ด้วยความห่วงใยของท่านพระครูฯ ที่มีต่อผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ทางบ้าน จึงได้จัดเครื่องยังชีพซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสารจำนวน 5 กิโลกรัม น้ำมันพืช 1 ลิตร ไข่ 30 ฟอง กุนเชียงครึ่งกิโลน้ำดื่ม 6 ขวด และพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชฯ มอบให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน จำนวน 97 ราย เพื่อเป็นการสงเคราะห์ ในช่วงเกิดวิกฤต โดยวิธีการเดินเท้าเคาะประตูบ้าน แนะนำของมอบให้

อ่านแล้ว300 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.