เราไม่ทิ้งกัน เจ้าหน้าที่ตร. พร้อมคณะ กต.ตร. เข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรัอนขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เราไม่ทิ้งกัน เจ้าหน้าที่ตร. พร้อมคณะ กต.ตร. เข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรัอนขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน

เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งเป็นเชื้อโรคร้ายแรงอันสามารถติดต่อไปสู่มนุษย์และสังคมได้อย่างง่ายดายและด้วยการเล็งเห็นถึงผลแห่งการเดือดร้อนดังกล่าวทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้ร่วมมือกันเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรัอนขั้นพื้นฐานโดยการร่วมกันบริจาคอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

โดยในส่วนราชการได้มีพล.ต.ต.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย-พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น.และพล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.วจ.,พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง ผบก.น.1,พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผบก.น.1และพ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผกก.สน.ชนะสงคราม,นายสุรเดช อำนวยสาร ผอ.เขตพระนครพร้อมทั้งภาคประชาชนอาทิเช่น ดร.พีรวัฒน์ – ด.ช.ฐิติวัฒน์ สุรเศรษฐ(บุตรชาย)และดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.และประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ(191-อรินทราช)-รองประธานที่ปรึกษาบช.ตำรวจท่องเที่ยว-บก.น.6และประธานกต.ตร.บก.น.1-สน.ชนะสงคราม-M.D.L.S.JEWELRY GROUP.และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐทำหน้าที่เป็น”ประธานที่ปรึกษาคณะดำเนินการจัดงาน”และมีคุณเรืองชัย องค์ศรีตระกูลที่ปรึกษากต.ตร.สน.ชนะสงครามเป็น”ประธานคณะดำเนินการจัดงาน”พร้อมด้วยรองประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม

1.คุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ

2.คุณฐิติกร          โชคะสุต

3.คุณวิษณุ           ชิระนุรังสี

4.คุณมงคล          ธนปิยานนท์

5.คุณปภพ           อารยะศาสตร์

ที่ปรึกษากต.ตร.สน.ชนะสงคราม

1.คุณสง่า            เรืองวัฒนกุล

2.คุณอรพินท์      ชินวงศ์พรหม

3.คุณพรชัย         ชีพเชี่ยวชาญ

4.คุณเปรมชัย      เฉลิมถิรเลิศ

5.คุณวันชัย          ลาภพรประเสริฐ

6.คุณวรวิทย์         ศิริวนิชสุนทร

7.คุณอาทิตยา      สวัสดี

8.คุณสายใจ         สาริกานนท์

ได้เดินทางมาร่วมกันบริจาคอาหารและสิ่งของที่จำเป็นแก่พี่น้องในชุมชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทั้ง11ชุมชนได้แก่ชุมชนวัดอินทร,ชุมชนวัดใหม่อมตรส,ชุมชนวัดสามพระยา,ชุมชนวัดสังเวช,ชุมชนซอยสามเสน2-4,ชุมชนบ้านพานถม,ชุมชนจักรพงษ์,ชุมชนเขียนนิวาส,ชุมชนโรงบำบัดน้ำเสีย,ชุมชนบวรรังสี, จำนวน1,400หลังคาเรือน ณ บริเวณหน้าห้างนิวเวิลดิ์ บางลำพูเมื่อวันอาทิตย์ที่3พ.ค.2563 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว. วงในสยาม

อ่านแล้ว545 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.