เทศบาลนครนนทบุรี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แจกสิ่งของอุปโภค บริโภค ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


วันที่ 1พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาม เทศบาลนครนนทบุรี นายสมนึก
ธนเดชากุล นายเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี และทีมงานกลุ่มพลังหนุ่ม ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนประชาชน ในเขตเทศบาล 5 ตำบลได้แก่ ตำบลบางกระสอ ตำบล ท่าทราย ตำบลบางเขน ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 93 ชุมชน
ทั้งนี้นายสมนึก ธนเดชากุลพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี ได้แจกจ่ายวิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในกับประชาน จำนวน 20000 ชุด เพืีอเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
ซึ่งที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครนนทบุรีได้มีการปฏิบัติการในเชิงรุก โดยได้รับความร่วมมือจาก อาสาสมัครชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และภาคเอกชนต่างๆในพื้นที่


ในการลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน และตรวจหารกลุ่มบุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและเข้าพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนนทบุรีได้แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกลงถึงมือประชาชนไปแล้วกว่า 8 หมื่นชุด
Cr.ธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์

อ่านแล้ว285 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.