นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บุพราหมณ์ สาธารณสุขอำเภอ พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี(พมจ.) และ กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน นายหม่อง คูณกลาง อายุ 61 ปี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.
ในพื้นที่ ม.4 ต.บุพราหมณ์

     ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อโซเชียลว่าครอบครัวนายหม่อง คูณกลาง และนางดรุณี โตจันทึก บ้านเลขที่68 หมู่ที่ 4 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี ได้รับความลำบาก สภาพบ้านผุพัง ไม่มีน้ำ ไม่มีไฟฟ้า ห้องสุขา ทำให้การดำเนินชีวิตลำบาก นั้น.
นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บุพราหมณ์ สาธารณสุขอำเภอ พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี(พมจ.) และ กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน นายหม่อง คูณกลาง อายุ 61 ปี (สามีคนปัจจุบัน)และ นางดรุณี โตจันทึก อายุ 58 ปี ม.4 ต.บุพราหมณ์
ข้อเท็จจริง ..
1. นางดรุณีฯมีชื่อในบ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 4 ตำบลบุพราหมณ์ ร่วมกับลูกหลาน จำนวน 8 คน ส่วนนายหม่องฯ มีทะเบียนบ้านอยู่ที่
183/1 หมู่ที่ 10 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2.ลูกหลานทุกคนไปมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดกันหมด ยกเว้นนายฉลวย โตจันทึก น้องชายนางดรุณีฯที่อาศัยอยู่เพียงคนเดียว
3.นางดรุณี และ นายหม่องได้ย้ายออกมาปลูกบ้านในที่ดินของนายอุย พิมพ์พิศาลซึ่งยกให้ปลูกบ้าน สภาพเป็นกระต๊อบ อยู่ในที่ดินดังกล่าวมาประมาณสิบกว่าปีแล้ว ในสภาพไม่มีห้องน้ำ ไม่มีไฟฟ้า และน้ำดื่ม
แนวทางแก้ไข…

  1. นายอำเภอนาดีได้มอบหมายให้ อบต.บุพราหมณ์ จัดยานพาหนะ นำนายหม่องฯไปแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านที่อำเภอวังน้ำเขียว และย้ายเข้าที่ 68 หมู่ที่ 4 ตำบลบุพราหมณ์ และดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งให้ รพ.นาดี รับรองความพิการเพื่อจัดทำบัตรผู้พิการ บัตรผู้สูงอายุ สำหรับรับสิทธิอันพึงมีพึงได้ต่อไป
  2. บ้านพักอาศัยได้ระดมผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน ห้องน้ำ/ห้องสุขา ถังเก็บกักน้ำ ให้มีสภาพที่ดีขึ้นและถูกสุขลักษณะ โดยใช้แรงงานช่างในพื้นที่
    3.ไฟฟ้าและแสงสว่าง จะใช้ลักษณะแผงโซล่าเซล สำหรับให้แสงสว่าง
    4.การดูแลสุขภาพของคนทั้งสอง มี รพ.สต.กม.80 ใกล้บ้านดูแล หากนายหม่องมีปัญหาสุขภาพที่รุนแรงในพื้นที่จะนำส่ง รพ.วังน้ำเขียว ซึ่งมีสิทธิรักษาอยู่ที่นั่นดูแล
         ทั้งนี้ นายอำเภอนาดีได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบความเดือดร้อน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร น้ำดื่ม บะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป ไก่สด ไก่แช่แข็ง ปลากระป๋อง) พร้อมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและคาดว่าการปรับปรุงที่อยู่อาศัยจะสามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ภายใน2-3 วันนี้

อ่านแล้ว754 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.