สมาชิกเทศบาลนครนนทบุรี ลงเยี่ยมประชาชนชน เพือมอบรถววีลแชร์และเครื่องอุปโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายสุรชาติกันนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน อาสาสมัครชุมชน ผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี ในชุมชนเพชรรัตน์ ชุมบ้านดอน ชุมชนท่าทราย ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแระชาชนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับฟังข้อปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน ที่ต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเป็นการให้กำลังใจกับประชาชนในพื้นที่
ซึ่งการลงพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้ นายสุรชาติ กันนิ่ม ได้มอบรถวีลแชร์ให้กับผู้ป่วย ที่ไม่สามารถเดินได้ในชุมชนจำนวน 2 คัน อีกทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเบื้องต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของแระชาชนในเพื้นที่
นายสุรชาติ กันนิ่มกล่าวว่า ตนเองได้มีการประสานกับทางอาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ เพื่อรับฟังเะื่อเข้าดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและรวดเร็วยิ่งขึ้น


ซึ่งที่ผ่านมายังมีภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุน สิ่งของมาร่วมบริจาคแก่ประชาชนเช่นตลาดหลักทรัพย์ ชมรมศิษย์เก่าไทยสุริยันนนทบุรี ที่มาร่วมกันเป็นส่วนกนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

อ่านแล้ว474 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.