กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พันเอก วรยส เหลืองสุวรรณ ผบ.ร.2 รอ. โดยใช้พื้นที่แปลงเกษตร

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พันเอก วรยส เหลืองสุวรรณ ผบ.ร.2 รอ.
โดยใช้พื้นที่แปลงเกษตร และพื้นที่ว่างของหน่วย โดยมุ่งเน้นให้ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ และ ปลา เพื่อใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ และการลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย รวมทั้งเป็นการฝึกอาชีพด้าน การเกษตรให้กับน้องๆ พลทหารอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะในห้วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หน่วยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฎิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการรณรงค์เชิญชวนให้กำลังพลและครอบครัวร่วมกันปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ บริเวณหลังบ้านพักของครอบครัว
โดยใช้พื้นที่แปลงเกษตร และพื้นที่ว่างของหน่วย ทำการปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ปลา และวัว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ และลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย รวมทั้งได้ส่งเสริมให้มีการปลูกกล้วย เช่น กล้วยหอม , กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้า เพื่อเป็นผลไม้ร่วมในมื้ออาหารด้วย
​ในส่วนของผลผลิตที่เหลือจากความต้องการในการประกอบเลี้ยงให้กำลังพลแล้ว หน่วยได้นำออกมาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยรอบที่ตั้งหน่วย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
สำหรับกำลังพล และครอบครัว หน่วยได้รณรงค์ และเชิญชวนให้ร่วมกันปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ บริเวณ หลังบ้านพักของกำลังพล เพื่อให้กำลังพลมีพืชผักที่สดสะอาดไว้รับประทานเอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหาร และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัส COVID – 19 เมื่อเดินทางออกนอกบ้านอีกด้วย

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว465 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.