รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์นี้ .. เวลา 13.40 – 14.00 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

กรมทหารราบที่2
รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พันเอก วรยส เหลืองสุวรรณ
ผบ.ร.2 รอ.

โดยใช้พื้นที่แปลงเกษตร และพื้นที่ว่างของหน่วย โดยมุ่งเน้นให้ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ และ ปลา เพื่อใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ และการลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย รวมทั้งเป็นการฝึกอาชีพด้าน การเกษตรให้กับน้องๆ พลทหารอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะในห้วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หน่วยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฎิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการรณรงค์เชิญชวนให้กำลังพลและครอบครัวร่วมกันปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ บริเวณหลังบ้านพักของกำลังพล อาทิ ผักกินผัก ( มะเขือ แตงกวา ฝักทอง บวบ มะระ ) ผักกินใบกินต้น ( คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง ผักกาด ) ผักกินดอก ( แค อัญชัน กระเจี๊ยบแดง ) ผักกินฝัก ( ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา ถั่วพู ) ผักเครื่องเทศ ( ตะไคร้ ข่า พริก ผักชี แมงลัก กระเพรา โหระพา สะระแหน่ ) ผักพื้นบ้าน ( ผักหวาน ชะอม ) เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารของกำลังพล และ ครอบครัว

ตามนโยบายของ
กองทัพภาคที่๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่๑ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. การใช้พื้นที่ว่างเปล่าของหน่วย และบริเวณหลังบ้านพัก ปลูกพืชผักสวนครัว รับประทานในครัวเรือน โดยเฉพาะในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
  2. นำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการของกำลังพล
  3. นำผลผลิตที่เหลือจากความต้องการตามที่กล่าวมาแล้ว มาจำหน่ายให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยรอบที่ตั้งหน่วย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และลดความเสี่ยงในการเดินทางออกจากบ้านไปรับเชื้อไวรัส COVID- 19 จากภายนอก โดยได้นำรถหน่วยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อจำหน่ายพืชผัก ในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยที่ผ่านมาประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี

ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว378 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.