พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 รอ. ( ช.1 พัน.52 รอ. ) จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วย ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนในเขตพื้นที่ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา จากการสำรวจ พบว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวน 15 หลังคาเรือน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 63 เวลา 0930 – 1530 พล.พัฒนา 1 โดย ช.1 รอ. ( ช.1 พัน.52 รอ. ) จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วย ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนในเขตพื้นที่ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา จากการสำรวจ พบว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวน 15 หลังคาเรือน โดยส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายบริเวณหลังคา และมี 3 หลัง ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เนื่องจากเกิดความเสียหายบริเวณตัวบ้าน หากเกิดฝนตก จะไม่สามารถพักอาศัยได้ โดยได้ทำการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว และจะทำการติดตามผลการแก้ไขต่อไป การลงพื้นที่สำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านแล้ว588 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.