พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ได้มอบหมายหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑ ดำเนินโครงการ “ ทหารพันธุ์ดี “ กองพลทหารราบที่ ๙ พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

​ ข่าวประชาสัมพันธ์

  กองทัพภาคที่ ๑ 

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑
ได้มอบหมายหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑ ดำเนินโครงการ
“ ทหารพันธุ์ดี “
กองพลทหารราบที่ ๙
พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” เป็นโครงการตาม

พระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อสะสมสำรองไว้สำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย อีกทั้งส่งเสริมให้ทหารได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ การเกษตร
แบบ ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่หน่วยทหารสามารถผลิตได้พระราชทานให้กับ น้องๆ พลทหารที่ปลดประจำการ และมีความสนใจด้านการเกษตร ได้นำไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่าย ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้อีกด้วย
​สำหรับการดำเนินโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของ กองพลทหารราบที่ ๙ ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชประสงค์ โดยได้นำโครงการมาดำเนินงานภายในพื้นที่ของหน่วย โดย กองพลทหารราบที่ ๙ ได้รับพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ที่ผ่านมา กองพลทหารราบที่ ๙ การดำเนิน
โครงการฯ ตามพระราชดำริฯ ดังกล่าว
จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งกำลังพล และครอบครัว รวมถึงจะสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี
และพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ซึ่งการช่วยเหลือประชาชนถือเป็นภารกิจอันดับหนึ่งของกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่๑ อีกทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับ กองพลทหารราบที่ ๙ ที่ได้มีโอกาสสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม


​​
อย่างที่ทราบกันว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19
ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงตามที่รัฐบาลได้มีประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯจึงทำให้ประชาชนในทุกระดับได้รับปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยต่อความทุกข์ร้อนของประชาชน จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดทำโครงการ “ชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด” โดยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่รอบค่ายปลูกผัก และเลี้ยงปลา รวมถึงโครงการต่าง ๆ ของชัยพัฒนา รวมถึงโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ให้นำพืชผักไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน และในราคาที่ถูก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการลดรายจ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยง และลดการโอกาสติดเชื้อไวรัสให้กับประชาชน ที่จะต้องไปซื้อสินค้าในพื้นที่ที่มีการชุมนุมของคนเป็นจำนวนมากอย่างตลาดสด หรือ ตลาดนัด เป็นต้น
และที่สำคัญก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชน ดังนั้น ทบ. จึงได้สั่งการให้ “ทหารพันธุ์ดี” ทุกหน่วย ดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งฯ ซึ่ง พล.ร.๙ ในฐานะที่เป็น “ทหารพันธุ์ดี” หน่วยหนึ่งของ กองทัพภาคที่ ๑ ก็ได้รวบรวมผลผลิตนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีผลผลิตที่นำไปจำหน่ายมากกว่า ๒๐ ชนิด อาทิ ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม ผักกวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี เห็ดหูหนู เห็ดฟาง ไข่เป็ด เป็นต้น ซึ่งก็ได้รับความสนใจ และการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.40-14.00 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR.. ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว600 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.