ร้อยเอ็ด… รณวริทธิ์ สมาชิกวุฒิสภาร้อยเอ็ด มอบข้าวสารอินทรีย์ ช่วยบรรเทาวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 500 กก.

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 เมษายน 2563 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกุล สมาชิกวุฒิสภา มอบหมายให้ นางสาว วรวลัญช์ ปริยฉัตรตระกุล พร้อมด้วยนางสาว อุทุมพร วงศ์พิพันธ์ มอบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ให้แก่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำไปบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในช่วงวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19
ทั้งนี้ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นผู้รับมอบ และให้เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปมอบให้ราษฎร ที่เดือดร้อนในสถานการณ์ ดังกล่าว โดยเร่งด่วน ต่อไป
/////


คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว540 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.