นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 14.00 น.
พื้นที่ ต.ทุ่งโพธิ์ และ ต.แก่งดินสอ

นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ได้ง่าย จึงต้องดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19 จำนวน 10 ราย สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป ขนมปัง นมกล่อง เนื้อไก่สด ไก่ทอดแช่แข็ง รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ด้วย โดยได้รับการสนับสนุน ดังนี้ – เนื้อไก่สดจาก บ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – ไก่ทอดแช่แข็ง จาก บ.สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด – ข้าวสาร จาก คุณบุญหลาย วงษ์กรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.นาดี ทั้งนี้ นายอำเภอนาดีได้พูดคุยให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติตน รวมถึงได้ส่งต่อความปรารถนาดีของผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนให้ฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านแล้ว567 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.