โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลจากพระราชา

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลจากพระราชา

ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๑
มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒ แห่ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

“ ความในใจของประชาชนถ่ายทอดออกมาด้วยคำพูด ผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “

พสกนิกรชาวไทยที่ได้รับการรักษา ยามเจ็บไข้ได้ป่วย ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศไทย
ถึง ๒๑ แห่ง
โรงพยาบาลพระราชทาน
ให้บริการประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว518 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.