ร้อยเอ็ด รับมอบเครื่องกดเจลล้างมือ จำนวน 30 เครื่อง จากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน พร้อมสรุปสถานการณ์ ยืนยันยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19เพิ่ม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

           ร้อยเอ็ด รับมอบเครื่องกดเจลล้างมือ จำนวน 30 เครื่อง จากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน พร้อมสรุปสถานการณ์ ยืนยันยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19เพิ่ม

                วันที่  22 เมษายน 2563  เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 26 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

        จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2563) จำนวน 269 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้านแล้ว 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 265 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทาง มาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2563) แยกกักกันตัวเองที่บ้านพักจำนวน 146 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 145 คน และ อยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 1 คน ส่วนการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 29 ประเทศ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 459 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 454 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 5 คน ข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 22 เมษายน 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่พัก จำนวน 26,286 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 23,635 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2,651 คน และผู้เดินทางมาจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ แยกตัวสังเกตอาการที่พัก จำนวน 12,025 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 10,119 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 1,906 คน

        พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบเครื่องกดเจลล้างมือ จำนวน 30 เครื่อง จากนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว390 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.