แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

        สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) มอบเงิน 40,000 บาทพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อเป็นธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 19

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา13.30 น. นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายเสถียร เกตุภูงา หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สิทธิศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร.ต.อ. สงวน ลาภอาสา ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง เดินทางมามอบเงินสด จำนวน 40,000 บาท และน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อเป็นเป็นธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 โดยมี พันเอกนายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและรับมอบ

         นายเสถียร เกตุภูงา หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4  กล่าวว่า กองทุนหมู่บ้านรวมพลังปันน้ำใจจากกำไรสุทธิบัญชีที่ 1 (เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้) สู้โควิด  โดยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง รวมรวบกำไรสุทธิจาก 20 อำเภอๆ ละ 2,000 บาท สมทบทุนเป็นธารน้ำใจช่วยเหลือโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มอบเงินสนับสนุน รวมจำนวน 40,000 บาท สนับสนุนน้ำดื่มจากกองทุนหมู่บ้านหนองไศล หมู่ที่ 7 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี กองทุนหมู่บ้านสนามชัย หมู่ที่ 10 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง  กองทุนหมู่บ้านน้ำผุ หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ) ได้ให้ความสำคัญโดยให้กองทุนหมู่บ้าน เป็นกลไกในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงที่ประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในครั้งนี้

//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว904 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.