รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
“ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี
ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร”

 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 

เวลา 10:00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองเปรมประชากร บริเวณหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑

พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาคที่ ๑

พลตรี คณธัช มากท้วม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘

พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑

จิตอาสาพระราชทาน

และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอบางประอิน ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและบรรยายสรุปการดำเนินโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองเปรมประชากร

 ในการนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมกันนี้ ได้นำคณะลงพื้นที่บริเวณโครงการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
สำหรับ คลองเปรมประชากร เป็นคลองขุดสายแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2413 จุดเริ่มต้นจากคลองผดุงกรุงเกษม (บริเวณหน้าวัดโสมนัสวิหาร) กรุงเทพมหานคร ไปสิ้นสุดที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ ตำบลบางสั้น อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาวคลอง รวม 50.8 กิโลเมตร โดยอยู่ในพื้นที่ตำบลบางกระสั้น และตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางประอิน ความยาว 8 กิโลเมตร จังหวัดปทุมธานี ความยาว 20 กิโลเมตร และกรุงเทพมหานคร ความยาว 22.8 กิโลเมตร มีความกว้างเฉลี่ย 20-30 เมตร ความกว้างผิวน้ำแคบสุด ประมาณ 15 เมตร

 โดยการพัฒนาคลองเปรมประชากรนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จำนวน 6.39 ล้านบาท และมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 (กองพลพัฒนาที่ 1) เป็นหน่วยดำเนินการ ปริมาณดินตะกอนที่ขุดลอก จำนวน 70,000 ลบ.ม. เมื่อกำเนินการเสร็จแล้วจะช่วยให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถไหลผ่านคลองบางกระสั้นและสู่คลองเปรมประชากรได้อย่างสะดวก สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อีกด้วย ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผืนดิน ททบ.5

อ่านแล้ว1039 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.