“ศาสตร์พระราชา “ การที่เราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศาสตร์พระราชา “ การที่เราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และ
ต่อยอด

มาปรับใช้การดำเนินชีวิตนั้น… ทำให้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ระบาดขณะนี้ ไม่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่แต่อย่างใด

  ตอนนี้   ....ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะลดลง 

แต่พวกเราทุกคนไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิต เพราะผลกระทบไม่ได้เกิดเพียงแค่เฉพาะตัวเราหรือคนรอบข้างเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน
ที่คอยดูแลปกป้องพวกเรา และเสียสละทุ่มเทแรงใจแรงกายให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ขณะนี้

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน

“ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ “

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว351 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.