“ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และ ต่อ ยอด “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สืบสาน รักษา และ ต่อ
ยอด “

กองทัพภาคที่ ๑ โดยพลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๑
กองทัพภาคที่๑ สนับสนุนกำลังพลโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากว่า ๔๒ ปีในความรับผิดชอบจำนวน ๑๘ โครงการ
ในพื้นที่ ๘ จังหวัด

วันศุกร์นี้ ….รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์ ท่าน
พล.ต.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
มาพูดคุยภาระกิจของกองทัพภาคที่ ๑
ที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากว่า ๔๒ ปี

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว675 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.