พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และ ต่อ ยอด การบริหารจัดการน้ำและประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สืบสาน รักษา และ ต่อ
ยอด การบริหารจัดการน้ำและประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ชื่อเดิม โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำห้วย
โสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า
“อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” อ่านว่า นะ-รึ-บอ-ดิน-ทระ-จิน-ดา
มีความหมายว่า “อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตาม
พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อยู่ในพื้นที่อำเภอนาดี กับกบินทร์บุรี ใช้เป็นแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่และป้องกันน้ำท่วม รักษาระบบนิเวศในแม่น้ำปราจีนบุรีและบางปะกง

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(เขื่อนห้วยโสมง )
ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสาน รักษา และ
ต่อยอด โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกรและผู้ที่ใช้น้ำทุกภาคส่วน และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรช่วงภัยแล้งด้วย

วันนี้ รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์ ท่าน
พล.ต.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
มาพูดคุยภาระกิจของกองทัพภาคที่ ๑
ที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี

คุณทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คุณนพดล งามเหลือ
นายอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

คุณ วิเชียร เหลืองอ่อน
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว306 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.