รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน “

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ธุรกิจ รวมทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค
ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่ประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำอย่างมาก เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้เพื่อประทังชีวิตครอบครัว โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชามาใช้ เน้นการพึ่งตนเองและสร้างความสามัคคี เพื่อให้รอดพ้น จากภาวะวิกฤตในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติสัมภาษณ์
ร้อยตรี สุรชัย บุญคง
ชีวิตนอกเครื่องแบบ
ความเชื่อมั่นในความรู้และประสบการณ์จากชีวิตจริงใน
เครื่องแบบ ผนวกด้วยความมุ่งมั่นสานต่อพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ว่า

"เราเป็นใคร

อยู่ที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้”

แต่ในความเป็นจริง
ชีวิตนอกเครื่องแบบทหารที่เลือกมาสวมเครื่องแบบเกษตรกร
ยังมีสิ่งที่ “ร้อยตรี สุรชัย บุญคง”
ต้องเรียนรู้ ลองผิด ลองถูก อีกมาก
และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา มาเป็นความรู้ที่พิสูจน์ให้
นายทหารนอกราชการผู้นี้ได้ประจักษ์ว่า
การปฏิบัติจริงด้วยตนเองและ
จิตที่มุ่งมั่นและเอื้ออารี สามารถช่วยพลิกฟื้นผืนดินให้
กลับคืนความสมบูรณ์ได้ และชีวิตครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ โดยมิได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ในขณะนี้

มาพบเรื่องราวการถ่ายทอด ชีวิตจริงของร้อยตรี สุรชัย บุญคง
นายกสมาคมเครือข่ายคนรักษ์แฝกประเทศไทย
ประธานเครือข่ายคนรักษ์แฝกระดับประเทศ

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว447 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.